maanantai 24. helmikuuta 2014

Kokemuksia nuorten aikuisten osaamisohjelmasta

Nuorten aikuisten osaamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Tavoitteena on tarjota koulutusmahdollisuuksia 20–29-vuotiaille, ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleville henkilöille. Päämääränä on perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Opiskelijoille on tarjolla hakeutumisvaiheen ohjausta ja tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan. Tutkinnot tai niiden osat suoritetaan näyttötutkintoina, eli osaaminen osoitetaan ja arvioidaan työpaikalla työtehtävissä. Myös oppisopimusmuotoinen koulutus on mahdollinen osaamisohjelman puitteissa, lisäksi työssä oleville voidaan räätälöidä heille sopivia vaihtoehtoja.

Savon ammatti- ja aikuisopistossa nuorten aikuisten osaamisohjelman ohjaukset pääsivät alkuun huhti-toukokuussa 2013. Minun roolini osaamisohjelmassa on huolehtia opiskelemaan hakeutuvien kohderyhmäläisten alkuvaiheen ohjauksesta. Henkilökohtaistaminen ja opintojen aikaiset tukitoimet hoidetaan opintoaloilla. Taustani on ammatinvaihtajien ohjaavissa koulutuksissa, niistä kertynyt kokemus antaa hyvän pohjan tehtävälle.

Oppilaitoksen internetsivut ovat olleet kohderyhmälle tärkeä tietolähde uudesta palvelusta ja koulutusmahdollisuuksista. Tietoa osaamisohjelmasta viedään eteenpäin ja yhteistyötä tehdään laajalti eri tahojen kanssa ja opiskelijoita tulee ohjaukseen mm. TE-toimistojen ja Uraohjaamotoiminnan kautta. Myös etsivän toiminnan välityksellä tulee runsaasti yhteydenottoja. Työssä olevia tavoittelemme ammattiyhdistys- ja yritysyhteistyöllä.

Osa ohjaukseen hakeutuvista on jo hyvin perillä omista tavoitteistaan. Heidän kohdallaan ohjaus usein tiivistyy tiedon jakamiseen ja opastukseen hakumenettelyistä. Suurin osa ohjattavista miettii vielä ammatinvalinnan peruskysymyksiä; mikä minua kiinnostaa, mitä osaan, missä olen hyvä, mitkä asiat mahdollisesti rajoittavat valintoja, eri alojen työllistymisnäkymät jne. Heidän kanssaan tavoitteena on vähitellen keskustelujen kautta vähentää vaihtoehtojen määrää siten, että he lopulta voivat tehdä omalta kannaltaan hyviä päätöksiä tulevaisuutensa suhteen. Ammatinvalinta- ja opiskelupäätökset ovat elämän suuria asioita, joissa turha kiirehtiminen ei vie hyvään lopputulokseen, siksi osa ohjattavista käy keskustelemassa asioista pidemmällä aikavälillä useampia kertoja, välillä kotitehtäviä tehden.

Kun oma ala löytyy, tarkastelemme yhdessä erilaisia koulutusvaihtoehtoja ja jos mahdollista, opiskelija keskustelee seuraavaksi tutkintovastaavan tai koulutuspäällikön kanssa ja sopii tutkinnon suorittamisesta ja henkilökohtaistamisesta. Jos koulutukseen ei ole mahdollista päästä jatkuvan haun kautta, teemme suunnitelman koulutukseen hakemisesta aikatauluineen. Raha-asiat ovat aina opiskelijan näkökulmasta tärkeitä, joten opintojen rahoittaminen on usein keskustelujen kohteena. Savon ammatti- ja aikuisopistossa on tehty päätös, ettei osaamisohjelmaopiskelijoilta peritä ammatti- tai erikoisammattitutkinnon opiskelumaksua, käytännössä se tarkoittaa jopa 500 euron säästöä.

Vaikka ohjaus liittyy nuorten aikuisten osaamisohjelmaan, olen tulkinnut tehtäväni ”väljästi”. Vuonna 2013 perustutkinnot eivät vielä olleet osaamisohjelman valikoimassa. Kohderyhmästä kuitenkin suurelle osalle perustutkinto oli ja on järkevin vaihtoehto. He saivat ohjausta tarpeensa mukaisesti myös perustutkinnon suorittamiseen, kuitenkaan he eivät näy osaamisohjelman tuloksissa. Tänä vuonna tilanne on tässä suhteessa parempi, kun myös perustutkinnot tulivat osaamisohjelmaan mukaan. Joillekin ohjattavista on rakennettu suunnitelmaa ammattikorkeakouluopinnoista, joillekin taas sopivin vaihtoehto on ollut erityisoppilaitos. Joillekin opiskelijoille paras vaihtoehto on ollut hakeutuminen työvoimakoulutukseen.

Kokonaisuudessaan nuorten aikuisten osaamisohjelma kiihdyttää vauhtiaan. Opiskelijamäärät kasvavat tänä vuonna perustutkintojen myötä. Osaamisohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta ohjauksella on keskeinen rooli toiminnassa. Vielä tarvitaan kaikilla tahoilla vanhoista toimintatavoista, mielikuvista ja toiminnan jäykkyyksistä poisoppimista. Opiskelijoiden pitää irtautua vanhoista, ehkä huonoista koulukokemuksista ja olla avoimia uudelle. Oppilaitosten pitää suunnata toimintaansa yhä enemmän kohti joustavia opiskelumalleja ja todellista henkilökohtaistamista. Myös opintojen aikana opiskelijoille järjestettäviä tukitoimia täytyy aikuiskoulutuksissa kehittää samaan suuntaan nuorisoasteen tukitoimien kanssa.
Mielestäni osaamisohjelman tärkein anti tähän mennessä on ollut aikuisille tarkoitetun ohjausmallin kehittäminen, aiemmin aikuisille on ollut niukasti ohjausta tarjolla ammatinvalinnassa ja koulutusasioissa. Nyt toiminnalle on olemassa malli, jota viedä eteenpäin.


Mikko Vienola
Savon ammatti- ja aikuisopisto
Ohjaava opettaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti