perjantai 19. joulukuuta 2014

Uraohjaamon jouluterveiset

Vuosi 2014 lähestyy loppuaan ja sen myötä on tullut aika päättää Uraohjaamo-hanke. Joulun hengessä tarjoamme lukijoille tiivistetyn paketin siitä, kuinka hanke on osallistunut nuorisotakuun toteuttamiseen Pohjois-Savossa ja minkälaisia havaintoja olemme matkan varrella tehneet nuorisotakuuseen liittyen.

Uraohjaamo aloitti vuonna 2012 keskittyen vahvasti nuorten koulutukseen ohjaamiseen. Koulutukseen ohjauksessa on tärkeää huomioida myös yhteishaun ulkopuoliset hakukohteet. Opinnot voi aloittaa muulloinkin kuin syksyllä. Etenkin jos taustalla on aiempia opintoja, kannattaa ottaa yhteys oppilaitokseen ja selvittää mahdollisuudet päästä opiskelemaan. Varavaihtoehtojen miettiminen on myös tarpeen. Nuorten on hankala tehdä koulutusvalintoja, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoa työelämästä ja eri ammateista. Olemme huomanneet, että nuoret tarvitsevat myös tukea koulutussuunnitelman realistisuuden arviointiin ja eri mahdollisuuksien kartoittamiseen. Kun nuori tekee ensimmäistä koulutusvalintaansa, on tärkeää, että tukea on saatavilla aina opiskelun aloittamiseen asti. Uraohjauksen tulee olla työelämälähtöistä ja huomioiden kuitenkin yksilölliset edellytykset ja mahdollisuudet.

Nuorisotakuun toteuttamisessa on tärkeä merkitys myös erilaisilla yhteistyöverkostoilla. Paikallisella tasolla pitää sopia siitä, miten nuorisotakuuta voidaan alueella toteuttaa ja miten sitä seurataan. Hankkeen toiminta-aikana on ylläpidetty aktiivista nuorisotakuukeskustelua paikallisten nuorisotakuutoimijoiden kanssa ja tämä keskustelu on nähty tarpeelliseksi, jotta alueellamme syntyy yhteinen näkemys nuorten hyvinvoinnista, palveluista ja niiden kehittämisestä. Hankkeessa on laadittu toimintamalli monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen toiminnan tueksi.
Nuoret osaajien nykyistä nopeampaa kiinnittyminen työelämään varmistetaan yhteistyötä lisäämällä ja kehittämällä. Yhteistyössä on tärkeää huomioida myös yritykset ja erityisesti tulevaisuuden rekrytointitarpeet. Tapahtumista on tärkeää rakentaa vuorovaikutteisia niin, että osaajilla on mahdollisuus tuoda esille osaamistaan. Piilotyöpaikkojen merkitys on korostunut entisestään. Hankkeen aikana on todettu, että erityisesti korkeasti koulutetut nuoret tarvitsevat tukea oman osaamisensa tunnistamiseen niin, että he voivat hyödyntää sitä laaja-alaisesti työnhaussa. Nuorten työelämään siirtymisen nopeuttaminen edellyttää aktiivista yritysyhteistyötä ja työpaikkojen etsintää.


Lisää näistä aiheista voit lukea loppuraportista, joka löytyy täältä

Uraohjaamo-tiimi toivottaa kaikille blogin seuraajille oikein hyvää joulua ja menestyksekästä nuorisotakuuvuotta 2015! Uraohjaamo-hanke päättyy vuoden 2014 loppuun mutta Positiivisesti yhdessä eteenpäin blogista voit jatkossakin lukea alueen nuorisotakuu-uutiset.


Uraohjaamo-tiimi;
Jaana Pernu, Tiina Pursiainen, Anne Heinonen, Suvi Pesonen ja Timo Soininen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti