lauantai 31. elokuuta 2013

Sanssi tuo mahdollisuuden saada työtä omalta alalta

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti ensimmäisen Sanssi-kampanjansa vuonna 2010 ja siitä lähtien Sanssi-kortteja on jaettu nuorille TE-toimistoista. Nuorten työllistymistä pidetään erityisen tärkeänä asiana ja Sanssi-korttia pidetään hyvänä välineenä työllistymisen edistämisessä. Sanssi-kortti on sekä nuorelle että työnantajalle lupaus, että nuoren palkkaamiseen voidaan käyttää TE-toimiston myöntämää palkkatukea.

TEM teetti Sanssi-kortin ensimmäisistä vuosista tutkimuksen, joka julkaistiin viime vuonna. Tutkimuksella haluttiin selvittää mm. kortin vaikutusta nuorten työllistymiseen, sen käyttöä, kokemuksia ja mitä mieltä kortista ollaan. Tutkimuksessa selvisi, että Sanssi-kortin ansiosta työnantajien kiinnostus nuorten palkkaamiseen on lisääntynyt. Sanssi-kortti on edesauttanut erityisesti vähän työkokemusta omaavien nuorten palkkaamista, koska työnantaja saa palkkatuesta kompensaatiota menetettyyn työaikaan, jonka hän käyttää nuoren perehdyttämiseen.

Nuorten kannalta huomioitavaa tuloksissa on se, että Sanssin avulla kaksi kolmasosaa on saanut työpaikan koulutustaan vastaavalta alalta, joten Sanssi on hyvä väline vastavalmistuneille ja ammatillisen koulutuksen omaaville nuorille oman alan työpaikan saamisessa. Lisäksi nuorten on hyvä kohdistaa työnhakuaan myös pieniin yrityksiin, koska juuri pienet ja vastikään toimintansa aloittaneet yritykset pitävät palkkatukea merkittävänä asiana nuoren palkkaamisessa. Palkkatukea halutaan kohdistaa aiempaa enemmän yrityksiin, koska yrityksillä on julkista ja kolmatta sektoria paremmat mahdollisuudet tarjota nuorille vakituisia työsuhteita.

Vuonna 2010 Pohjois-Savossa jaettiin nuorille 999 Sanssi-korttia, joista 20 % johti työllistymiseen, vuonna 2011 kortteja jaettiin huomattavasti vähemmän 187 korttia, joista 50 % johti työllistymiseen. Tänä vuonna Pohjois-Savossa kortteja on jaettu 1 412 kappaletta, joista heinäkuun loppuun mennessä noin 20 % on johtanut työllistymiseen. Se syntyykö työsuhde Sanssi-kortin avulla näyttää vaihtelevan kuukausittain, eniten työsuhteita on tänä vuonna syntynyt kesäkuussa, 102 kappaletta.

TEM:n teettämässä tutkimuksessa työnantajien vastauksissa korostui myös nuorten oma aktiivisuus työpaikan etsimisessä, joten on tärkeää olla liikkeellä, käyttää tarjottuja palveluja hyväksi ja tarttua mahdollisuuteen kun sellainen omalle kohdalle osuu.

Minna Koljonen,
Pohjois-Savon ELY-keskus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti